Welkom bij Dibevo ZorgPortaal

Geen zorgen meer over verzuim.

Aanvraag offerte

Geen zorgen meer over verzuim

Als werkgever krijg je steeds meer verantwoordelijkheid op het gebied van arbeidsomstan­dig­heden, ziekteverzuim en re-integratie. Ook je medewerkers dragen verantwoorde­lijk­heden in het gehele proces van ziekmelding tot re-integratie. Er ligt nogal wat op het bordje van zowel werkgevers als werknemers. Dibevo ZorgPortaal begeleidt werkgevers en werknemers bij het hele traject van ziekteverzuim en re-integratie.

Gecertificeerde arbodienst

Binnen het Dibevo ZorgPortaal wordt de arbodienst­verlening uitgevoerd door SuperGarant Zorg, een gecertificeerde arbodienst. Ze voldoet aan strenge deskundigheidseisen en bezit het "certificaat arbodiensten", wat aantoont dat ze aan alle vereiste normen voldoet. Deze normen zijn vastgelegd in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. Bovendien heeft SuperGarant Zorg ook de ISO-9001 certificering, die de hoogste standaard vertegenwoordigd voor kwaliteitsmanagement in organisaties.

VerzekeringsInzicht

Dibevo ZorgPortaal maakt gebruik van ’VerzekeringsInzicht’. Klik hier voor meer informatie.

Toegespitst op jouw branche

Dibevo ZorgPortaal is een samenwerkings­verband tussen Dibevo, Dibevo-Risk, SuperGarant Verzekeringen en SuperGarant Zorg. Door de expertise van deze partijen te bundelen, is een handig portaal ontstaan dat volledig is toegespitst op de huisdierenbranche.

Eén aanspreekpunt

Dibevo ZorgPortaal staat voor duidelijke verzuimbegeleiding en een effectieve uitvoering. Dibevo ZorgPortaal biedt één aanspreekpunt voor arbo & verzuimbegeleiding, loondoorbetaling, re-integratie, en WIA. Daarnaast is Dibevo ZorgPortaal een kenniscentrum voor ziekteverzuim en re-integratie.

Wat betekent de MKB Verzuim-ontzorgverzekering voor jou?

Het ministerie van Sociale Zaken wil dat kleine werkgevers vaker personeel in een vast dienstverband aannemen. Daarom is in samenwerking met MKB-Nederland en het Verbond van Verzekeraars in een convenant de belangrijkste elementen van de MKB Verzuim-ontzorgverzekering vastgelegd. Lees verder...

Wat zijn de voordelen?

  • Scherpe premies en tarieven
  • 100% vergoeding van interventies en spoor 2 trajecten
  • Garantie tegen UWV boetes
  • Minder administratie door één systeem, volledig online
  • Snelle betaling van schade
  • Eigen casemanagers & bedrijfs­artsen
  • Vast aanspreekpunt voor alle vragen over arbo & verzuim­begeleiding, loondoor­betaling en re-integratie
Aanvraag offerte

Spreken de voordelen van Dibevo ZorgPortaal jou aan en wil je weten wat het precies gaat kosten? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan. Aanvragen verplicht je tot niets!

Neem contact met ons op:

Arbo & re-integratie
Telefoon 070 301 25 65
E-mail arbo@dibevozorgportaal.nl

Polisadministratie & offertes
Telefoon 070 777 80 42
E-mail info@dibevozorgportaal.nl

Bereikbaar
maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00

Postadres
Postbus 260
2260 AG Leidschendam