MKB Verzuim-ontzorgverzekering

  1. MKB Verzuim-ontzorgverzekering

Wat betekent de MKB Verzuim-ontzorgverzekering voor jou?

Het ministerie van Sociale Zaken wil dat kleine werkgevers vaker personeel in een vast dienstverband aannemen. In samenverking met MKB Nederland en het Verbond van Verzekeraars is in een convenant de belangrijkste elementen van een nieuwe verzekering vastgelegd. Dit convenant is door de drie partijen ondertekend.

MKB Verzuim-ontzorgverzekering

De MKB Verzuim-ontzorgverzekering is bedoeld voor kleinere en middelgrote werkgevers die het financieel risico van langdurig ziek personeel niet zelf kunnen dragen en moeite hebben met het uitvoeren van alle wettelijke verplichtingen. De MKB Verzuim-ontzorgverzekering is een aanvulling op de al bestaande verzuimverzekeringen.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de verzekering? In het convenant zijn afspraken gemaakt waaraan de verzekering minimaal moet voldoen.

  1. De re-integratiedienstverlening moet gericht zijn op werkhervatting binnen het eigen bedrijf (eerste spoor), maar is buiten het eigen bedrijf (tweede spoor) ook inbegrepen.
  2. Daarnaast is het effect van het eigen verzuim op de verzekeringspremie gemaximeerd.
  3. Bij dreigend langdurig verzuim wordt een casemanager toegewezen, die de regie voert over de re-integratie.
  4. De verzekeraar neemt een eventuele loonsanctie over als het UWV, ondanks alle inzet, toch van mening is dat de re-integratie anders had moeten verlopen.
  5. De verzekeraar werkt samen met gecertificeerde Arbodiensten, geregistreerde bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en casemanagers.

Dibevo ZorgPortaal gaat verder

Met een totaaloplossing voor verzuim en arbodienstverlening ontzorgt Dibevo ZorgPortaal werkgevers en zijn medewerkers. En de afgelopen jaren is Dibevo ZorgPortaal uitgegroeid tot de betaalbare branchegerichte oplossing die staat voor duidelijke verzuimbegeleiding en een effectieve uitvoering.

Het is niet voor niets dat dit unieke concept model heeft gestaan voor de MKB Verzuim-ontzorgverzekering.

Naast dat Dibevo ZorgPortaal voldoet aan de genoemde punten gaat het verder. Dibevo ZorgPortaal volgt namelijk de Dibevo Cao. En wijzigt de cao, dan passen wij de voorwaarden aan. Cao volgend noemen wij dat. Hiermee voorkomen wij dat je financieel wordt verrast, nu en in de toekomst.

Bekijk alle details hier.

Al aangesloten bij Dibevo ZorgPortaal?

Dan hoef je niets te doen. Je wordt maximaal “ontzorgt”. Daarnaast profiteer je van de financiële tegemoetkoming van de overheid.

Nog niet aangesloten bij Dibevo ZorgPortaal?

Neem met ons contact op, stap over naar Dibevo ZorgPortaal en laat je echt “ontzorgen” zodat jij je aandacht volledig kan richten op jouw bedrijf.