Administratie

  1. Administratie

Administratie

Voor de verzuimverzekering van Dibevo ZorgPortaal is het bruto jaarloon verzekerd. Bij maandlonen is het bruto jaarloon te berekenen door 12 x het reguliere bruto maandloon te nemen en de uitkomst te verhogen met 8% vakantietoeslag. Bij vierwekelijkse betaling is het 13 x het bruto 4-weeksloon en verhoog de uitkomst met 8% vakantietoeslag.

Als een medewerker uitsluitend werkt tijdens ziekte of vakantie van andere medewerkers.