Ziektewet eigenrisico verzekering

 1. Ziektewet eigenrisico verzekering

Ziektewet eigenrisico verzekering

Grip op de kosten van zieke ex-medewerkers

Medewerkers met een (tijdelijk) dienstverband die ziek uit dienst gaan of binnen vier weken na uitdienst­treding ziek worden. Dat kost jou en jouw collega ondernemers geld. Dit geldt ook voor mensen met een bijzondere arbeids­overeenkomst die ziek worden, zoals thuiswerkers of stagiaires. Zij krijgen maximaal twee jaar een Ziektewet­uitkering. Je betaalt hiervoor een Ziekte­wet­premie aan de Belastingdienst.

Hoe berekent de belastingdienst jouw Ziektewetpremie voor 2022?

De Belastingdienst berekent de Ziektewetpremie aan de hand van de ziektewet-informatie die het UWV over jouw organisatie heeft verstrekt. De wijze waarop de gedifferen­tieerde premies worden berekend, is afhankelijk van de werkgeversgrootte.

 • Bij kleine werkgevers is de loonsom ≤ 25 maal het gemiddelde premie­plichtig loon (€ 882.500).
 • Bij middelgrote werkgevers is de loonsom ≥ 25 en ≤ 100 maal het gemiddelde premieplichtig loon (€ 882.500 tot € 3.530.000).
 • Bij grote werkgevers is loonsom ≥ 100 maal het gemiddelde premieplichtig loon (≥ € 3.530.000).

Voor kleine werkgevers geldt een vaste sectorpremie. Deze premie wordt per sector vastgesteld op basis van de ziektewet­uitkeringen van twee jaar eerder. Voor grote en middelgrote werkgevers geldt dat de ziektewet-schadelast van twee jaar eerder (het zogenaamde t-2 principe) respectievelijk bepalend en deels bepalend is voor de hoogte van de opgelegde beschikking. Jouw premie over 2022 wordt dus vastgesteld op basis van de gegevens uit 2020.

Begeleiding UWV

UWV is verantwoordelijk voor het bepalen van de uitkering en de begeleiding van de zieke ex-werknemer. Als die begeleiding geen effect heeft, kan dit gevolgen hebben voor jouw Ziektewetpremie omdat de ex-werknemer langer ziek is. UWV is niet ingericht om de begeleiding goed te doen. Veel medewerkers zijn de laatste jaren vanuit de Ziektewet in de WGA zijn gekomen. De overheid heeft toen ingegrepen en de Wet Beperking ziekteverzuim en arbeids­ongeschiktheid vangnetters (Wet Bezava) ingesteld. Door deze Wet zijn werkgevers financieel verantwoordelijk gemaakt voor Ziektewet uitkeringen.

Dibevo ZorgPortaal maakt wel werk van zieke ex-medewerkers

Het is dus in jouw belang dat een zieke ex-werknemer alle mogelijkheden benut om te werken en de juiste ondersteuning krijgt. En dat kan! Neem het heft in eigen hand, wordt eigen risicodrager voor de ziektewet en verzeker je bij Dibevo ZorgPortaal. Dibevo ZorgPortaal maakt wel werk van zieke ex-medewerkers.

Dibevo ZorgPortaal heeft voor de huisdierenbranche de Dibevo ZP Ziektewet eigenrisico verzekering ontwikkeld. Deze verzekering biedt jou als eigenrisicodrager voor de Ziektewet de volgende voordelen:

 • Je verzekert je voor de Ziektewet­uitkeringen die je moet betalen inclusief de overlijdens­uitkering en het uitlooprisico.
 • Dibevo ZorgPortaal verzorgt de uitvoering van jouw Ziektewet­verplichtingen.
 • Persoonlijke begeleiding door ervaren casemanagers van het Dibevo ZorgPortaal met veel kennis en kunde op het gebied van verzuim, arbeidsrecht, UWV en actuele wet en regelgeving.
 • Dibevo ZorgPortaal beschikt over eigen bedrijfsartsen met kennis van de branche.

Wat is verzekerd?

De Dibevo ZP Ziektewet eigenrisico verzekering biedt belangrijke zekerheid. Dibevo ZorgPortaal bepaalt volgens de wettelijke regels of er recht is op een Ziektewetuitkering, hoe hoog deze moet zijn en hoe lang de uitkering duurt. Omdat je hiervoor verzekerd bent, betalen wij die dan voor jou uit aan de zieke ex-werknemer. En Dibevo ZorgPortaal biedt professionele hulp om deze ex-werknemer zo mogelijk weer aan het werk te helpen. Dat is in het belang van jouw werknemer en zeker ook in dat van jou. Als re-integratie slaagt, voorkomen we wellicht langdurige arbeids­ongeschiktheid en mogelijk instroom in de WIA en de daarmee samenhangende kosten.

Voor welke medewerkers?

Deze verzekering van het Dibevo ZorgPortaal biedt dekking voor medewerkers die ziek uit dienst gaan of binnen vier weken na uitdienst­treding ziek worden. Maar ook medewerkers met bijzondere arbeids­overeenkomsten die ziek worden en recht hebben op een ziektewet­uitkering, zoals thuiswerkers of stagiaires, vallen onder de verzekering.

Wat blijft er verzekerd als je opzegt?

Mocht je de verzekering bij Dibevo ZorgPortaal opzeggen dan blijven zieke (ex-) medewerkers via Dibevo ZorgPortaal verzekerd als de eerste ziektedag ligt voor de beëindigingsdatum van de verzekering.

Wat is niet verzekerd?

In de onderstaande gevallen is er geen dekking op de Dibevo ZP Ziektewet eigenrisico verzekering:

 • Wij keren niet uit als er geen wettelijk recht is op een Ziektewetuitkering.
 • De eerste twee ziektedagen in de Ziektewetperiodevallen (net zoals bij UWV) onder het eigen risico van de zieke ex- medewerkers. Als een loondoorbetaling bij ziekte voorafgaat aan de Ziektewet­uitkering en minimaal twee dagen heeft geduurd, geldt er geen eigen risico.
 • Ziektegevallen die al bestaan als de verzekering ingaat, zijn niet verzekerd. Voor ex-medewerkers die een Ziektewetuitkering ontvangen blijft UWV zorgen voor de uitkering en begeleiding. Als je het risico bij een andere verzekeraar hebt ondergebracht en overstapt naar Dibevo ZorgPortaal, hangt het af van de voorwaarden van je huidige verzekeraar of bestaande ziektegevallen verzekerd blijven. Uiteraard zullen wij je hierin begeleiden.

Bepaalde medewerkers blijven bij UWV

Medewerkers die ziek zijn ten gevolge van orgaandonatie, zwangerschap of bevalling en medewerkers met een structurele functionele beperking of arbeidshandicap blijven verzekerd bij UWV. Je blijft voor hen premie betalen aan UWV.

Eigenrisicodrager worden

Een werkgever kan twee keer per jaar eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet: op 1 januari en op 1 juli. Een ondernemer die voor het eerst iemand in dienst neemt, kan direct op het moment dat hij werkgever wordt eigenrisicodrager worden.

In de drie jaar vóór de begindatum van het eigenrisico­dragerschap mag je geen eigenrisico­drager voor de Ziektewet zijn geweest.